top of page

Ürün Analizi

2e Ajans, E-Ticaret alanına girmek isteyen kişi ve firmalar için gerekli tüm ürün analiz süreçlerini yönetmektedir. 2e Ajans satılacak ürünlerin ya da hizmetlerin sektörel durumları, rakiplerin analizleri ve niş ürün belirleme gibi stratejileri ile firmalara hizmet vermektedir.

Ürün Analizi

2e Ajans, E-Ticaret ortamında satılacak ürün ya da hizmetlerin sektörel durumları, rakiplerin durumları, ürünlerin yer alacağı piyasa koşulları gibi farklı birçok değişkenin analizlerini yapmaktadır.

2

Rakip Analizi

2e Ajans, firmaların ya da kişilerin ürettikleri ürün ve hizmetlerin rakipler ile ilgili olan tüm aşamalarını analiz etmektedir. 2e Ajans, rakip analizi ile doğru fiyatlama, ürün tutundurma, ürün değişikliği gibi konularda strateji belirleme noktasında firmalara gerekli verileri sunmaktadır.

3

Niş Ürün Belirleme

2e Ajans, niş ürün belirleme stratejileri ile kişi ve kurumlara E-Ticaret serüvenlerine başlama noktasında kilit bilgiler sunmaktadır. 2e Ajans hangi ürün hangi pazarda nasıl sunulmalı ? sorusuna yanıt verecek farklı birçok stratejiyi oluşturarak kişi ve kurumlara avantaj sağlamaktadır.

4

Ürün Tutundurma

2e Ajans, kişiler ve şirketler için dijital hedefler belirlerken ürün tutundurma stratejilerini planlar. 2e Ajans, doğru ve etkili stratejiler ile ürün ya da hizmetlerin tüketicilerin satınalma alışkanlıklarında doğrudan etkili olması için gerekli tüm metotlarla ilgili kişi ve firmalara destek vermektedir.

Gelin Birlikte
Çalışalım

Ulubağ Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, No:283, Harran Üni. Teknokent Haliliye/Şanlıurfa

+90 551 123 3184

  • 2e Ajans Instagram
  • 2e Ajans Facebook
  • 2e Ajans LinkedIn
  • 2E Ajans WhatsApp İletişim
bottom of page